Results 2016

Name

School Name

Score

90+ TOP 27

Sarvesh Navare
Orion
97.66%
Nimish More
Orion
96.67%
Vivek Vinze
Orion
96.50%
Vishwa Sanghavi
WHS
96.10%
Reyansh Vanigota
St Peters
95.70%
Vruddhi Doshi
WHS
95.50%
Aryan Paradkar
Orion
95.33%
Chirag Jain
HVB
95.33%
Esha Patel
Orion
95.00%
Riya Shah
WHS
94.83%
Bano Tinwala
WHS
94.67%
Darshil Bhandari
St Peters
94.33%
Umar Ambawat
HVB
94.20%
Chetan Jogani
St Peters
93.83%
Shantanu Saha
Orion
93.67%
Krisha Shaha
WHS
93.20%
Priyen Mangukiya
HVB
92.50%
Hinal Bhandari
WHS
92.33%
Mili Desai
WHS
92.16%
Shubhankar Londhe
Orion
92.00%
Dhwani Rathod
WHS
91.33%
Sahil Kale
PTV
90.00%
Harsh Tyagi
HVB
90.00%
Vedant Bafna
HVB
90.00%

85+ TOP

Jainam Chowatia
HVB
89.66%
Bhoomika Vyas
WHS
89.20%
Nitya Jain
HVB
89.16%
Dhruv Jain
HVB
89.00%
Sanika Kamath
WHS
89.00%
Rashmi Vankundrei
Orion
88.60%
Aveen Doshi
HVB
88.00%
Ishika Rathoda
WHS
87.67%
Devik Dhaduk
HVB
86.00%
Hatim Kheriwala
HVB
85.40%
Kanisha Voheraa
HVB
85.16%
Ritik Vanigota
HVB
85.00%

ENGLISH TOP 40

Bhairavi Singh
Orion
95
Vishwa Sanghavi
WHS
95
Krisha Shah
WHS
95
Nimish More
Orion
95
Brijesh Chawan
Orion
95
Sarvesh Navare
Orion
95
Vruddhi Doshi
WHS
95
Esha Patel
Orion
94
Eshan Patel
Orion
94
Aaryan Paradkar
Orion
94
Reyansh Vanigota
St Peters
92
Harsh Tyagi
HVB
92
Riya Shah
WHS
92
Dhwani Rathod
WHS
92
Aishwarya Londe
Orion
92
Shubhankar Londe
Orion
92
Vivek Vinze
Orion
92
Jainam Chowatia
HVB
90
Aveen Doshi
HVB
90
Umar Ambawat
HVB
90
Darshil Bhandari
St Peters
90
Hinal Bhandari
WHS
90
Bano Tinwala
WHS
90
Mili Desai
WHS
90
Shantanu Saha
Orion
90
Sahil Kale
PTV
90
Janvi Jain
HVB
90
Mann Doshi
HVB
90
Danish Langha
HVB
90
Ishika Rathod
WHS
88
Hatim Keriwala
HVS
88
Chirag Jain
HVB
88
Diya Modi
WHS
88
Parshwa Jain
HVB
88
Smith Jain
HVB
88
Shlok Nadkarni
AVM
88
Priyen Mangukiya
HVB
86
Dhruv Jain
HVB
86
Heer Jhaveri
WHS
86
Rashmi Vankundre
Orion
86

SOCIAL STUDIES TOP 32

Sarvesh Navare
Orion
100
Vivek Vinze
Orion
99
Nimish More
Orion
99
Reyansh Vanigota
St Peters
98
Darshil Bhandari
St Peters
98
Chirag Jain
HVB
97
Vishwa Sanghvi
WHS
97
Vruddhi Doshi
WHS
96
Shubhankar Londe
Orion
96
Riya Shah
WHS
96
Krisha Shah
WHS
95
Jainam Chowatia
HVB
95
Esha Patel
Orion
95
Shantanu Saha
Orion
95
Aaryan Paradkar
Orion
95
Hinal Bhandari
WHS
95
Chetan Jogani
St Peters
94
Eshan Patel
Orion
94
Sharwari
Orion
93
Vedant Bafna
HVB
92
Nitya Jain
HVB
92
Umar Ambawat
HVB
92
Dhwani Rathod
WHS
92
Mili Desai
WHS
92
Sanika Kamat
Orion
93
Aishwarya Londe
Orion
92
Sahil Kale
PVT
92
Priyen Mangukya
HVB
90
Dhruv Jain
HVB
90
Rashmi Vankundre
Orion
90
Yash Hate
Orion
90
Bhoomika Vyas
WHS
90

MATHS TOP 23

Aryan Paradkar
Orion
100
Bano Tinwala
WHS
99
Chirag Jain
HVB
98
Reyansh Vanigota
St Peters
98
Umar Ambawat
HVS
98
Vedant Bafna
HVB
97
Sarvesh Naware
Orion
97
Krisha Shah
WHS
96
Aishwarya Londe
Orion
96
Vruddhi Doshi
WHS
96
Priyen Mangukya
HVS
95
Vivek Vinze
Orion
96
Sahil Kale
HVPTVS
96
Vishwa Sanghvi
95
Harsh Tyagi
HVS
95
Shantanu Saha
Orion
95
Chetan Jogani
St Peters
95
Nitya Jain
HVB
94
Kanisha Vohera
HVB
94
Riya Shah
WHS
94
Diya Modi
WHS
94
Shubhankar Londe
Orion
92
Dhwani Rathod
WHS
90

Hindi TOP 21

Vrudhhi Doshi
WHS
98
Diya Modi
WHS
97
Vishwa Sanghwi
WHS
97
Mili Desai
WHS
96
Shantanu Saha
Orion
96
Shlok Nadkarni
AVM
95
Riya Shah
WHS
95
Krisha Shah
WHS
95
Priyen Mangukya
HVB
94
Ritik Vanigota
HVB
94
Harsh Tyagi
HVB
94
Hinal Bhandari
WHS
94
Ishika Rathod
WHS
94
Dhruv Jain
HVB
92
Chirag Jain
HVB
92
Aveen Doshi
HVB
92
Vedant Bafna
HVB
92
Kanisha Vohera
HVB
92
Shubhankar Londe
Orion
92
Jainam Chowatia
HVB
90
Dhwani Rathod
WHS
90

Science TOP 18

Chirag Jain
HVB
97
Yash Baleri
PTV
95
Sarwesh Navare
Orion
95
Vivek Vinze
Orion
94
Reyansh Vanigota
St. Peters
94
Vishwa Sanghwi
WHS
94
Bano Tinwala
WHS
94
Aveen Doshi
HVB
93
Priyen Mangukya
HVB
90
Umar Ambawat
HVB
90
Darshil Bhandari
St Peters
90
Vruddhi Doshi
WHS
90
Krisha Shah
WHS
88
Dhwani Rathod
WHS
88
Shantanu Saha
Orion
88
Shubhankar Londe
Orion
88
Aryan Paradkar
Orion
88
Dhruv Jain
HVB
86

Economics TOP 8

Tanvi Sanghvi
St Peters
100
Esha Patel
Orion
95
Hinal Bhandari
WHS
94
Riya Shah
WHS
94
Mili Desai
WHS
94
Eshan Patel
Orion
88
Yash Hatey
Orion
88
Manushi
WHS
86

Commerce TOP 6

Riya Shah
WHS
98
Mili Desai
WHS
95
Hinal Bhandari
WHS
95
Heer Jhaveri
WHS
92
Dolphy Chowhan
WHS
92
Bhoomika Vyas
WHS
90

ADDRESS

HEAD BRANCH(VILE PARLE):


Ground floor, Ram Niwas,
Opp. Mc Donalds, Hanuman Road,
Vile Parle (East) Mumbai – 400057.
India

CONTACT

  • +91-9769581257
  • +91-9987596223

EMAIL

info@geniusinc.in
admin@geniusinc.in